SluitenMenu

Onderwijs Kansen Beleid

Het Onderwijs Kansen Beleid van de gemeente Nieuwegein richt zich op het voorkomen en/of verbeteren van taalachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en hun ouders. Aan het OKB zijn educatief verbinders gekoppeld die samen met de partners in de stad initiatieven ontplooien, ondersteunen en verbindingen leggen op het gebied van taal. Met elkaar vormen de organisaties het OKB-platform dat met enige regelmaat bij elkaar komt om zaken te bespreken die te maken hebben met de doelstellingen van het Onderwijs kansen Beleid.

Om op de hoogte te blijven van het OKB wordt er eens in de twee maanden een nieuwsbrief uitgegeven: de Taal en Teken. Wilt u ook de Taal en Teken ontvangen, neem dan contact op met de educatief verbinders.