SluitenMenu

Netwerken

Samen bereiken we meer in Nieuwegein. Op het gebied van taal zijn diverse organisaties en initiatieven actief. Om samenwerking te stimuleren en van elkaar te leren, zijn er diverse netwerken waar een professional bij kan aanhaken.

Het netwerk laaggeletterdheid wordt georganiseerd vanuit bibliotheek De tweede verdieping. Voor meer informatie over dit netwerk kunt u contact opnemen met Loes Booij: taal@detweedeverdieping.nu.

Een andere netwerkgroep is Lijfstyle: een samenwerking tussen de gemeente Nieuwegein, SportID Nieuwegein, de vier gezondheidscentra, Movactor, bibliotheek De tweede verdieping en SurPlus. Het programma is gericht op het collectief en individueel ondersteunen van gezondheid en veerkracht, waarbij de focus ligt op meer bewegen, gezonde voeding, gezond gewicht en mentale fitheid. Binnen het Lijfstyle-programma organiseren we gezondheidsevents en ontwikkelen we nieuwe programma’s. Bijvoorbeeld om de veerkracht van bepaalde doelgroepen te versterken. Meer informatie is te vinden Op SportIDnieuwegein.nl.